Angstmestringskurs for ungdom i 8. – 10. klasse

Sted:
Psykisk helseteam for barn og unge sine lokaler (Tranby torg 5, 1.etg. Liertun)
Tid:
Mandag 29. januar 2018 kl. 14:30 – 16:00

Mange barn og unge opplever at angst og engstelse hemmer dem i hverdagen. Om lag 20% av barn og unge vil i løpet av oppveksten få en angstlidelse (Mathiesen, Folkehelseinstituttet, 2009). Angsten kan skape vansker i hverdagen for barn og unge og deres familier, f. eks redusert livskvalitet, søvnvansker, kroppslige plager, skolevansker, og lav selvtillit.

 

Ungdom som ønsker å bli mindre engstelige inviteres til å delta på angstmestringskurs fra januar 2018. Kurset vil skje i gruppe. 

På kurset lærer du:

  • hva angst er, hva som skjer i kroppen, og hvordan mestre angsten
  • å bli mer trygg i situasjoner hvor du er overdrevent redd
  • å skille mellom frykt som hjelper deg og frykt som skaper trøbbel
  • å trene på situasjoner du ønsker å mestre

 

Gruppen møtes totalt seks  ganger, og det er satt opp tid til foreldremøte etter oppstart.

Hva?

Dato:

Tid:

1. gruppemøte

Mandag 29. januar

kl 14:30 – 16:00

Foreldremøte

Tirsdag 30. januar

kl 15:30 – 17:00

2. gruppemøte

Mandag 5. februar

kl 14:30 – 16:00

3. gruppemøte

Mandag 12. februar

kl 14:30 – 16:00

4. gruppemøte

Mandag 19. februar

kl 14:30 – 16:00

5. gruppemøte

Mandag 5. mars

kl 14:30 – 16:00

6. gruppemøte

Mandag 12. mars

kl 14:30 – 16:00

 

Kursledere er familieterapeut, Lise Merete Braathen , og psykolog, Susanna Bjerke, ved Psykisk helseteam for barn og unge. Begge har god erfaring med behandling av angstlidelser hos barn og unge.

Kurset er gratis. NB! Det er begrenset med plasser!

Etter påmelding  vil én av kurslederne ta kontakt for en kort kartleggingssamtale over telefon. Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om kurset, kan du ta kontakt med Susanna Bjerke (481 43 914) eller susanna.bjerke@lier.kommune.no . Vennligst ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på e-post, kun til bruk for oppretting av kontakt.

Påmeldingsfrist 15. januar 2018.