Interessert i: DU kurs for Ungdom i ungdomsskolen?

Sted:
Ungdomshjelpa Fosskvartalet 3 etg.
Tid:
Mandag 05. mars 2018 kl. 13:30 – 15:30

Vi planlegger oppstart i februar, men endelig oppstartsdato er ikke satt.

 

Har du en mild eller moderat depresjon? Vil du lære deg å håndtere tunge tider i livet bedre? Da kan du melde deg på et kurs.

Depresjon hos barn og unge ytrer seg som hos voksne, i form av senket stemningsleie, endret selvfølelse og redusert aktivitetsnivå. Mange opplever også isolasjon/sosial tilbaketrekking. Hos barn og unge kan også skoletretthet, konsentrasjonsproblemer, irritabilitet, rastløshet og uro være tegn på depresjon.

DU er kurs der målet er at ungdommen kan forstå hva som skjer ved depresjon og at de lærer metoder for å mestre depresjon slik at de kan bryte et skadelig mønster.

Kurset vil skje i gruppe med inntil 10 deltakere . Kurset går over 10 ganger og hver kurssamling varer ca 2 timer.

Det blir satt opp tid til foreldremøte etter oppstart.

 

 

Kursledere er Geir Ø Haugen, Psykologspesialist og Trine Opsahl Sigvartsen, Sykepleier. Begge har lang erfaring med å jobbe med barn og unge.

Kurset er gratis. Det er begrenset med plasser etter «først til mølla» prinsippet!

 

Etter påmelding vil én av kurslederne ta kontakt for en kort kartleggingssamtale over telefon, der vi sammen finner ut om dette er et kurs for deg.

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om kurset, kan du ta kontakt med:

Trine Opsahl Sigvartsen (99 28 0873) eller trine.opsahl-sigvartsen@lier.kommune.no .

Vennligst ikke send sensitive eller taushetsbelagte opplysninger på e-post, kun til bruk for oppretting av kontakt.