Påmeldingsskjema

 

 

Psykisk helseteam barn og unge v/ familieterapeutene Lise Braathen og Marianne Sørvald  arrangerer foreldreveiledningskurs/ TFF (trening i foreldreferdigheter) høsten 2018 med oppstart torsdag 13 september.

Kurset går over 9 torsdager i tidsrommet 14:30- 16:30 i våre lokaler på Tranby torg 5.

 

Kurset går ut på å styrke foreldre-barn relasjon, foreldreferdigheter, samt å  hjelpe foreldre til snakke med og imøtekomme  barnet og ungdommen, med mål om å fremme god utvikling, bedre fungering og ønsket oppførsel.

Temaene omhandler blant annet:

  • Gode beskjeder - hvordan gir vi det?
  • Ros og oppmuntring - hvorfor er det viktig?
  • Gjennomtenkt grensesetting - med vekt på gjennomtenkt.
  • Barne/ungdoms-orienterte samtaler - hvordan snakke med barnet/ungdommen din?
  • Foreldresamarbeid - hvordan «snakke med en stemme»?

 

Ved spørsmål, ta kontakt med kursledere Marianne på tlf 91911640 eller Lise på tlf 91766235 .

 

 

VELKOMMEN

Informasjon

Sted
Psykisk helseteam barn og unge
Tid
Torsdag 11. oktober 2018 kl. 14.30
Påmeldingsfrist
Torsdag 11. oktober 2018 kl. 12.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}