Påmeldingsskjema

Kurs i mestring av belastning er utarbeidet for personer som har behov for og ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeidsliv og privatliv. KiB er basert på kognitiv atferdsteori og stressteori, og bygger på metodene fra kurs i mestring av depresjon (KiD). På samme måte som i KiD opplæringen er kurset lagt opp som undervisning basert på en kognitiv forståelsesmodell.

I løpet av kurset vil du lære om:

- Hvorfor noen belastninger virker negativt på livskvalitet og helse, mens andre fører til utvikling og vekst

- Ulike former for mestring

- Hvordan vedvarende belastninger påvirker tanker, følelser og handlinger

- Hvordan gjenkjenne og endre uhensiktsmessige tolkninger og handlingsmønstre

- Teknikker og metoder rettet mot å mestre belastninger knyttet til både arbeidsliv og privatliv

- Teknikker og metoder rettet mot å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker nedstemthet og depresjon

 

Hensikten med kurset:

Gjenkjenne signaler på overbelastning

Forebygge overbelastning

Identifisere belastninger

Videreutvikle egen mestringsevne

 

Praktiske opplysninger om kurset

Ledes av utdannede instruktører og varer 2,5 timer totalt 10 ganger.

Bygger på kognitiv atferdsterapi og sosial læringsteori. Det vil også være innslag av andre relevante tilnærminger, som mindfullness

Arrangeres av Lier frisklivssentral og psykisk helse

Har en fast struktur og følger en kursbok som deltakerne på kjøpe (pris 500 kr). Boka vil bli utdelt første kursdag. Mellom kursdagene er det hjemmeoppgaver

Deltakerne kan henvises til kurset fra lege/behandler, gjennom annen kontakt med helsetjenesten eller melde seg på seg

Før kurset vil du bli invitert til en forsamtale

For mer informasjon ta kontakt med instruktørene på kurset:

Espen Solnørdal tlf: 92 08 55 85 

Greta Johansen: 99 28 08 74

Informasjon

Sted
Lierbyen, fosskvartalet 3. etasje
Tid
Mandag 21. januar 2019 kl. 09.00 - 11.30
Påmeldingsfrist
Mandag 7. januar 2019 kl. 20.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}