Aktiviteter

Aktiviteter
Kurs i mestring av depresjon (KiD)
Fosskvartalet, 3. etg
Mandag 27. august 2018 kl. 09.00
Påmeldingsfrist: Søndag 5. august 2018 kl. 00.00
Ledige plasser: 8 av 10
Bra Mat kurs
Lier Frisklivssentral
Mandag 27. august 2018 kl. 13.00
Påmeldingsfrist: Fredag 24. august 2018 kl. 14.00
Ledige plasser: 12 av 12
Foreldregruppe-ICDP (delta i studie)
Fosskvartalet 3 etg
Tirsdag 28. august 2018 kl. 13.00
Påmeldingsfrist: Fredag 10. august 2018 kl. 12.00
Ledige plasser: 1 av 12
Foreldreveiledningskurs COS-p ettermiddag
Lierbyen helsestasjon
Torsdag 30. august 2018 kl. 17.00
Påmeldingsfrist: Mandag 20. august 2018 kl. 12.00
Ledige plasser: 8 av 12
Foreldregruppe-ICDP
Tranby helsestasjon
Onsdag 5. september 2018 kl. 13.00
Påmeldingsfrist: Onsdag 29. august 2018 kl. 12.00
Ledige plasser: 12 av 12
Ungdom og seksualitet - kurs for foreldre
Fosskvartalet 3. etasje. Helsestasjon for ungdom sine lokaler.
Mandag 10. september 2018 kl. 16.00
Påmeldingsfrist: Fredag 7. september 2018 kl. 12.00
Ledige plasser: 28 av 30
Angst-mestringskurs ungdom fra 16 år
Fosskvartalet 3 etg.
Onsdag 12. september 2018 kl. 16.00
Påmeldingsfrist: Mandag 3. september 2018 kl. 12.00
Ledige plasser: 5 av 10
Foreldreveiledningskurs TFF
Psykisk helseteam barn og unge
Torsdag 13. september 2018 kl. 14.30
Påmeldingsfrist: Onsdag 5. september 2018 kl. 12.00
Ledige plasser: 12 av 12
Ungdom og rus - kurs for foreldre
Helsestasjon for ungdom
Onsdag 19. september 2018 kl. 18.30
Påmeldingsfrist: Mandag 17. september 2018 kl. 12.00
Ledige plasser: 29 av 30
Seminar om bipolar lidelse - Vestre Viken
Gamle Aula, bygg 5, Blakstad, Strandveien 34, Vettre
Tirsdag 25. september 2018 kl. 18.00
Påmeldingsfrist: Tirsdag 25. september 2018 kl. 18.00
Ledige plasser: Ubegrenset
Foreldreveiledningskurs Cos-p dagtid
Tranby helsestasjon
Mandag 8. oktober 2018 kl. 14.00
Påmeldingsfrist: Mandag 1. oktober 2018 kl. 12.00
Ledige plasser: 11 av 12
Seminar om psykoselidelser - Vestre Viken
Brinchmangården ved Bærum sykehus
Onsdag 17. oktober 2018 kl. 17.30
Påmeldingsfrist: Onsdag 17. oktober 2018 kl. 17.30
Ledige plasser: Ubegrenset
Rus, seksualitet og grenser - kurs for ungdom 16-25 år
Helsestasjon for ungdom
Torsdag 22. november 2018 kl. 16.30
Påmeldingsfrist: Tirsdag 20. november 2018 kl. 23.30
Ledige plasser: Ubegrenset
Pasient og pårørende opplæring - langvarige sykdommer
Mestringssenteret Vestre Viken
Mandag 31. desember 2018 kl. 00.00
Påmeldingsfrist: Mandag 31. desember 2018 kl. 00.00
Ledige plasser: Ubegrenset
Foreldreveiledningskurs Cos-p ettermiddag
Lierbyen helsestasjon
Torsdag 24. januar 2019 kl. 17.00
Påmeldingsfrist: Fredag 18. januar 2019 kl. 12.00
Ledige plasser: 12 av 12
Foreldreveiledningskurs Cos-p dagtid
Tranby helsestasjon
Mandag 4. mars 2019 kl. 14.00
Påmeldingsfrist: Onsdag 27. februar 2019 kl. 12.00
Ledige plasser: 12 av 12