Meld deg på kurs og aktiviteter via linken under

For mennesker med kroniske lidelser eller langvarige sykdommer er det viktig å finne gode metoder for mestring i hverdagen. Lærings- og mestringssenteret til Vestreviken tilbyr en rekke kurs og læringstiltak til pasienter og pårørende. Aktivitetene spenner over mange ulike diagnoser, tilstander og situasjoner.

Ved langvarige helseutfordringer kan manglende kunnskap om egen sykdom eller tilstand, bekymringer, praktiske utfordringer og andre forhold, forverre situasjonen og gi redusert livskvalitet.

Gjennom lærings- og mestringstilbud kan brukere, pasienter og pårørende få økt innsikt i egen situasjon slik at de forebygger forverring og tilbakefall og opplever økt mestring og bedre livskvalitet.

Her kan du melde deg på kurs og aktiviteter, og finne mer informasjon for pasienter og pårørende.