Påmeldingsskjema

 Kurs for foreldre til barn med funksjonsnedsettelser.

 

  Velkommen til foreldregruppe

  • Hva slags foreldre ønsker vi å være?
  • Hvordan kan vi bedre lære å forstå nettopp vårt/ våre barn i vår familiesituasjon?
  • Når får vi til det gode samspillet?
  • Hvordan kan vi gjøre mer av det som fungerer?

 

Er du opptatt av disse og andre spørsmål rundt relasjonen til ditt/ dine barn, kan dette kurset være noe for deg.

 

Kurset som tilbys er helsefremmende, forebyggende og ressursorientert, og skal være et tilbud til alle foreldre i Lier kommune med barn i alderen 0 til 18 år.

 

Målsettingen med dette kurset er å

  • forebygge psykososiale problemer blant barn og unge gjennom å støtte og styrke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle
  • øke vår bevissthet og forståelse i forhold til egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med barna/ ungdommene våre.

 

Icdp-programmet (International Child Development Programmes) er utviklet av professor Karsten Hundeide og professor Henning Rye ved universitetet i Oslo. Det bygger på en humanistisk tradisjon, der empatisk fortolkende holdning til barnet og fokus på ressurser er viktige elementer.

Programmet/ kurset

  • har fokus på relasjoner og samspill
  • er ressursorientert, vi ser på det som allerede virker og bygger videre på det
  • bygger på en bevisstgjørende i motsetning til instruktiv metodikk

 

I dette kurset, der vi skal belyse åtte temaer for godt samspill, legges det til rette for å møte andre foreldre/omsorgsgivere med barn med funksjons-nedsettelser, dele erfaringer og drøfte gleder og utfordringer i forholdet mellom barn og foreldre.

Vi vet det kan by på utfordringer for funksjonsfriske søsken (og hele familien) å ha en søster eller bror med funksjonsnedsettelse. Hvordan kan man ivareta også disse i en travel familiehverdag?  

Du oppfordres til å ha ett av barna i fokus under kurset, og ikke nødvendigvis barnet med funksjonsnedsettelse.

 

Kurset er gratis og går over åtte onsdager fra kl. 13.00 – 15.00.

Oppstart:              Onsdag 5. september.

Sted:                      Tranby helsestasjon

Gruppeledere:    Sigrid Stendal og Sverre Lied.

 

Onsdag 5. september 13-15

Onsdag 12. september 13-15

Onsdag 19. september 13-15

Onsdag 26. september 13-15

Høstferie onsdag 3. oktober

Onsdag 10. oktober 13-15

Onsdag 17. oktober 13-15

Onsdag 24. oktober 13-15

Onsdag 31. oktober, 13-15, avslutning.

 

For mer informasjon eller kontakt med gruppeledere, kontakt Sverre Lied, tlf. 95331328.

Vi ser fram til å møte deg !

Informasjon

Sted
Tranby helsestasjon
Tid
Onsdag 5. september 2018 kl. 13.00
Påmeldingsfrist
Onsdag 29. august 2018 kl. 12.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}