Påmeldingsskjema

Sted:
Fosskvartalet 3. etg. Bruveien 2, Lierbyen
Tid:
Tirsdag 10. april 2018 kl. 15:00 – 17:00

VELKOMMEN TIL FORELDREVEILEDNINGSKURS  

  • Hvordan kan jeg få/beholde et godt forhold til barnet mitt?
  • Hvordan ønsker jeg å være i min foreldrerolle?
  • Hva gjør jeg som fungerer?

Er du opptatt av disse spørsmålene så kan dette kurset være noe for deg. 

Kurset er helsefremmende for foresatte og familien. Det tas utgangspunkt i 8 viktige temaer for godt samspill med barn og ungdom opptil 18 år. Kurset har til hensikt å gjøre oss mer bevisste på egne holdninger, følelser og handlinger i samspillet med barna/ungdommene våre. Dette kurset er rettet mot foresatte til barn og ungdom i Lier kommune, og bygger på ICDP- International Child Development Programme.

Lier kommune er arrangør av kurset.
Gruppeledere er Tonje Engen og Linn Jeppesen Thorseth

Kurset går over 8 tirsdager fra kl. 15-17.

Kurset er gratis. NB! Det er begrenset med plasser!

For mer informasjon eller kontakt med gruppeledere kontakt med Ungdomshjelpa pr. mail. ungdomshjelpa@lier.kommune.no
eller telefon 945 00 400.

Vi ser frem til å møte deg!

Påmelding