Påmeldingsskjema

Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Kurs i mestring av depresjon (KiD) er et forskningsbasert, forebyggende og behandlende tiltak for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte på en slik måte at det går utover livskvaliteten og evnen til å fungere i hverdagen. Kursene er lagt opp som undervisning basert på en kognitiv forståelsesmodell knyttet til depresjon.

I løpet av kurset vil du lære om:

  • Symptomer på depresjon
  • Hvilke tanker og tankemønstre som karakteriserer nedstemthet og depresjon
  • Sammenhenger mellom tanker, følelser og handlinger
  • Å gjenkjenne og endre tanke- og handlingsmønstre som skaper eller forsterker nedstemthet og depresjon
  • Teknikker og metoder rettet mot å endre tanke- og handlingsmønstre som vedlikeholder og forsterker nestemtheten/depresjonen

Hensikten med kurset:

  • Redusere graden av nedstemthet og depresjon
  • Redusere varigheten av nedstemhet og depresjon
  • Redusere negative følger av nedstemthet og depresjon
  • Forebygge nye episoder med depresjon

Kurset er åpent for alle, med en begrensing på 10 deltagere pr. kurs. Kurset er gratis, men det betales for kursmateriell. Påmeldingsskjema er utgangspunktet for inkalling til en forsamtale med kurholderne for en avklaring om dette kurset er noe for deg.

Kurset ledes av utdannede instruktører, og varer 2,5 timer totalt 10 ganger.

Ved spørsmål om kurset, kontakt

 

Greta Johansen, tlf. 99280874

Espen Havig Solnørdal, tlf. 92085585

 

Informasjon

Sted
Fosskvartalet, 3. etg
Tid
Mandag 27. august 2018 kl. 09.00 - 11.30
Påmeldingsfrist
Søndag 5. august 2018 kl. 00.00
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}