Beskrivelse av kurset

Sinne er en normal følelse. Når sinnet kommer ut av kontroll kan den være ødeleggende for deg selv og familien din. Mange tenker ikke på egne sinnereaksjoner som vold, men atferden kan oppleves skremmende for de rundt deg. Den som utsettes for vold får fysisk og psykisk skade. Vold kan uttrykkes på mange måter; fysisk, psykisk, seksuell, materiell og liknende. Volden smerter også den som bruker den. Det er voldsutøveren som har ansvar for atferden og kan stoppe volden.

Kurset gir kunnskap om alternative måter å reagere på som ikke ansees som voldshandling. Det er vanskelig å endre voldsadferd og mange trenger hjelp til denne endringen. Du må være villig til å analysere og lære av eget reaksjonsmønster.

Målet med kurset:
• Du skal ta ansvar for eget sinne
• Du skal beherske sinnet ditt
• Du skal lære å uttrykke sinne på en respektfull og ikke krenkende måte

I kurset jobber vi med:
• Å bli kjent med egne grunnholdninger
• Å finne alternative måter å håndtere sinnet på slik at det ikke går ut over andre
• Å snakke om følelser og gjenkjenne tanker og følelser hos andre
• Å bli bevisst egen Sinnesirkel

 

Påmelding

Send mail eller ring til sinnemestringsterapeuter, kontaktinformasjon under.

Til sammen består kurset av 3 individuelle samtaler og 15 gruppemøter.

Da vi kommer til å sette opp kurs løpende, er det mulig å ta kontakt og melde seg på selv om datoen for påmelding er utløpt.

Ved behov tilrettelegges det for gjennomføring av undervisningen i hht nasjonale og kommunale retningslinjer for smittevern. Det tas av den grunn forbehold om endringer sett opp mot endringer/nye retningslinjer.

 

Mer informasjon?

Du kan lese mer om kurset her:

https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/broset/sinnemestring

https://dinutvei.no/vold-i-naere-relasjoner/hva-er-sinnemestring-broset/

 

Hvis dette høres interessant ut for deg eller du har spørsmål angående kurset, ta kontakt så ser vi frem til å bli bedre kjent.

 

Vennlig hilsen Sinnemestringsterapeuter:

Kristina Aarseth Lundgreen                                    Marianne Støylen

tlf 97587160                                                            tlf 91825243              

kristina.aarseth.lundgreen@lier.kommune.no          marianne.stoylen@lier.kommune.no

 

Informasjon

Sted
Lierbyen sentrum
Tid
Fra torsdag 11. januar 2024 kl. 09.00
Til torsdag 11. april 2024 kl. 11.00
Påmeldingsfrist
Søndag 31. desember 2023 kl. 00.00